ניסיון נדל"ני עשיר בשוק האמריקאי הכולל השבחות נכסים, ביצוע השקעות מניבות לטווח ארוך, מנטורינג וניהול קשרי משקיעים.

" />
ניסיון נדל"ני עשיר בשוק האמריקאי הכולל השבחות נכסים, ביצוע השקעות מניבות לטווח ארוך, מנטורינג וניהול קשרי משקיעים.

" />

Improver

Contact Details

E-mails & Phone

Anat Cohen Specht

Anat Cohen Specht

Owner at Anat Cohen Specht - Strategic Planning

Israel

Board member, strategic advisor and Real Estate entrepreneur for the last 5 years, bringing the skills and abilities of over 20 years of experience in the business arena.

Real Estate experience in the USA market, including renovation management, long term yield producing investment, mentoring and Investors relations.

דירקטורית, יועצת אסטרטגית ויזמת נדל"ן ב 5 השנים האחרונות. בעלת נסיון נצבר של למעלה מ 20 שנה בניהול בכיר.

ניסיון נדל"ני עשיר בשוק האמריקאי הכולל השבחות נכסים, ביצוע השקעות מניבות לטווח ארוך, מנטורינג וניהול קשרי משקיעים.


Experience:

  • CEO (Rampal Marketing & Communications Ltd)
  • CEO (Dynamica Cellular)
  • * Managing Partner * (UrbaniPro - Real Estate investments)
  • Business Owner (Anat Cohen Specht - Strategic Planning)
  • CEO (Suny Cellular Communication Ltd.)

Skills:

People also viewed these profiles

People also viewed these profiles

Erez Mizrahi

IT Manager at Gad Diaries @ Rishon Le Ẕiyyon, Central