Improver

Contact Details

E-mails & Phone

Stefan Bergsten

Stefan Bergsten

CFO at NowMatters, Boardmember, ZOOM Walk

Stockholm Metropolitan Area

Passion för samarbete!

Att samverka för framgång kommer att vara den mest beteendeanpassade affären framöver. Att ändra synsätt från krav till behov kommer att tydliggöra syftet, öka individens motivation och engagemang. Ledarskapet delegeras till s.k. High Performance Teams (HPT). Fullt integrerade digitala plattformar kommer att innehålla verktyg för att underlätta, effektivisera kommunikation, dela filer och applikationer för att stödja verksamhetskritiska funktioner och processer.

Varje dag skapas mängder med produktiv information inom alla företag och i dess omgivningar. Genom att kunna använda informationen på ett smartare sätt och dela den, går det att fatta snabbare och smartare beslut och på ett mer nyanserat sätt kommunicera förväntningar, mäta resultat av olika aktiviteter, vilket leder till ökad förståelse för vad individen/teamet bidrar med i olika sammanhang.

Passionen för kommunikation, samarbete och viljan/förmågan att stödja detta blir avgörande framgångsfaktorer.


Experience:

  • Senior konsult - Partner (VISE AB)
  • Key Account (Mentor Academies)
  • CFO (NowMatters)
  • Co-Founder (Viridis Health)
  • Initiator and co-founder (Sweden Ultra Trophy)

Skills:

People also viewed these profiles

People also viewed these profiles

Idan Gozlan

Staff Software Engineer @ Los Angeles, California

People also viewed these profiles

James Casey

Systems Administrator @ Midlothian, Virginia